Opvolgingsonderzoek Nazorg aan gedetineerden

Startdatum: 01 september 2017 - Publicatiedatum: 17 april 2018
Organisatie: Amsterdam

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in mei 2013 het rapport Nazorg aan gedetineerden, met daarin vijf aanbevelingen voor het college van burgemeester en wethouders. Om te achterhalen in welke mate uitvoering is gegeven aan deze aanbevelingen, hebben wij een opvolgingsonderzoek uitgevoerd.

Dit opvolgingsonderzoek wordt gerapporteerd in twee delen: de rekenkamerbrief (deel 1) en het onderzoeksrapport (deel 2). De rekenkamerbrief is een bondige samenvatting van de resultaten. Het onderzoeksrapport bevat in detail de bevindingen en beantwoording van de onderzoeksvragen.

Beleidsthema Overig

Onderzoekers

Carlos Neves Cordeiro

Carlos Neves Cordeiro

ProjectleiderE-mail
Loes van Rooijen

Loes van Rooijen

E-mail

Deel dit onderzoek