Opvolgingsonderzoek Verwijderen van fietsen

Publicatiedatum: 31 mei 2018
Organisatie: Amsterdam

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in mei 2013 het rapport Verwijderen van fietsen, met daarin zes aanbevelingen voor het college van burgemeester en wethouders. Om te achterhalen in welke mate uitvoering is gegeven aan deze aanbevelingen, hebben wij een opvolgingsonderzoek uitgevoerd.

Dit opvolgingsonderzoek wordt gerapporteerd in twee delen: de rekenkamerbrief (deel 1) en het onderzoeksrapport (deel 2). De rekenkamerbrief is een bondige samenvatting van de resultaten. Het onderzoeksrapport bevat in detail de bevindingen en beantwoording van de onderzoeksvragen.

Beleidsthema Begrip van burgers Grip op geld

Onderzoekers

Marcella van Doorn

Marcella van Doorn

ProjectleiderE-mail
Danielle van der Wiel

Danielle van der Wiel

E-mail

Deel dit onderzoek