Artikel Privacy in het sociaal domein

De rekenkamers van Amsterdam en Eindhoven hebben los van elkaar de privacy onderzocht in het sociaal domein. De bevindingen staan in het artikel Privacy in het sociaal domein.

In het juni nummer van Sociaal Bestek is het artikel Privacy in het sociaal domein, een bron van zorg gepubliceerd. Daarin zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Amsterdam en Eindhoven uiteengezet.  

In het artikel roepen de auteurs de lezers op om na te na te gaan hoe de privacy in hun gemeente is geregeld. Daarnaast pleiten zij voor een continue aandacht voor de bescherming van de privacy in de hele keten van college, gemeentelijke organisatie, samenwerkingsverbanden, hulpverlenende organisaties tot en met de individuele hulpverlener. Omdat juist burgers met een hulpvraag daar recht op hebben.

Klik hier om het artikel te lezen

Klik hier voor het onderzoek Privacy van burgers met een hulpvraag