Halsema: afhandeling verzoeken tot openbaarmaking nog altijd niet op orde

AT5

Gepubliceerd op 6 mei 2022

Het openbaar maken van overheidsdocumenten is nog lang niet op het niveau dat de gemeente Amsterdam zou willen. Volgens burgemeester Halsema worden verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) nog altijd niet snel genoeg afgehandeld. Zeker nu er een nieuwe wet van kracht is geworden die de Wob vervangt, de Wet open overheid (Woo), wil zij extra mankracht inzetten om de berg aan informatieverzoeken weg te werken.

Lees meer op at5.nl: klik.