Lopend Onderzoek

startdatum
 
status
verwachte publicatiedatum

Januari
2017

Bestuurlijk wederhoor
december 2017

Mei
2017

Uitvoering onderzoek
mei 2018

September
2017

September
2017

Uitvoering onderzoek
voorjaar 2018

September
2017

Uitvoering onderzoek
februari 2018