Lopend Onderzoek

startdatum
 
status
verwachte publicatiedatum

September
2017

Feitelijk wederhoor
voorjaar 2018

September
2017

Feitelijk wederhoor
mei 2018

Mei
2017

Beschrijving bevindingen
juni 2018

September
2017

Maart
2018

Februari
2018