Opvolgingsonderzoek nazorg aan (ex-)gedetineerden

Startdatum: 11 september 2017
Organisatie: Amsterdam

In mei 2013 heeft de Rekenkamer Amsterdam het rapport gepubliceerd over de nazorg aan gedetineerden. In dit onderzoek werd gekeken naar de doelmatigheid van het nazorgbeleid.In het kader van het verbeteren van de nazorg aan ex-gedetineerden heeft de rekenkamer enkele aanbevelingen gedaan, zowel ten aanzien van het beleidskader als ten aanzien van de werkprocessen. Met dit opvolgingsonderzoek willen wij de gemeenteraad op de hoogte stellen van de wijze waarop het college van B en W opvolging heeft gegeven aan de aanbevelingen. De resultaten van het opvolgingsonderzoek zullen naar verwachting in januari 2018 worden gepubliceerd.

 

 

Status

Feitelijk wederhoor