Beheersing grote projecten: Cultuurcluster

Startdatum: 09 november 2017
Organisatie: Zaanstad

De gemeente Zaanstad telt verschillende grote ruimtelijke projecten. Dergelijke projecten kennen overschrijdingen en lopen vaak uit qua budget en tijd. In 2013 heeft Zaanstad het besluit genomen een cultuurcluster te realiseren op een nog open locatie tegenover het stadhuis. Nadat de gemeenteraad in het begin van 2017 hiervoor extra geld had uitgetrokken, was de verwachting dat de bouw in 2018 zou starten. In het cultuurcluster moeten diverse culturele organisaties een plek krijgen. Het is de vraag of met alle beoogde deelnemers goede afspraken zijn gemaakt. Ook was er onduidelijkheid over de bijdrage van commerciële activiteiten aan het rond krijgen van de exploitatie.

In deze verkenning zijn we nagegaan we na wat de stand van zaken is inzake de participatie van instellingen in het cultuurcluster en de toekomstige exploitatie van het gebouw. De belangrijkste conclusie die de rekenkamer op grond van de verkenning trekt is dat er geen aanleiding is om de toekomstige participatie in het cultuurcluster nader te onderzoeken.
Op 5 april 2018 besloot de gemeenteraad dat er op 20 juni 2018 een referendum in Zaanstad zal worden gehouden over de vraag ‘Bent u voor of tegen het raadsbesluit om het cultuurcluster te realiseren?’. Op grond van de uitkomst van het referendum zijn de werkzaamheden van de rekenkamer inzake het cultuurcluster voorlopig stilgelegd.

De rekenkamerbrief en bijbehorend onderzoeksrapport van de verkenning zijn hier te vinden.

Status