Opvolgingsonderzoek Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren

Startdatum: 12 februari 2018
Organisatie: Zaanstad

De rekenkamer publiceerde in oktober 2014 een rapport over de wijze waarop de gemeente Zaanstad niet-fiscale bezwaren van burgers afwikkelde. De belangrijkste vraag daarbij was of de gemeente gebruik maakte van de mogelijkheden om niet-fiscale bezwaren op een informele wijze af te handelen. Ook bekeek de rekenkamer of de bezwaren rechtmatig waren afgehandeld. De rekenkamer deed een aantal aanbevelingen om de informele wijze van het afhandelen van bezwaren verder te verbeteren. Met dit opvolgingsonderzoek willen wij de gemeenteraad op de hoogte stellen van de wijze waarop het college van B en W opvolging heeft gegeven aan de aanbevelingen. De resultaten van het opvolgingsonderzoek zullen naar verwachting in juni 2018 worden gepubliceerd.

Status

Bestuurlijk wederhoor

Gerelateerd onderzoek