Opvolgingsonderzoek verwijderen van fietsen

Organisatie: Centrum, Oost, West

In mei 2014 publiceerde de Rekenkamer Amsterdam het rapport over het verwijderen van fietsen. In dit onderzoek keken we naar de handhaving op het fietsparkeren in de stadsdelen Centrum, Oost en West. De rekenkamer deed zes aanbevelingen om te zorgen voor meer eenduidige en simpele regels voor fietsparkeren, het verbeteren van de communicatie en het verbeteren van een efficiënte verwijdering en verwerking van fietsen. Met dit opvolgingsonderzoek willen wij de gemeenteraad informeren over de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders opvolging heeft gegeven aan de aanbevelingen. De resultaten van het onderzoek publiceren we naar verwachting in mei 2018.

Status

Feitelijk wederhoor