Vergunningverlening in de passagiersvaart

Startdatum: 06 juni 2018
Organisatie: Amsterdam

In juni zet de rekenkamer het onderzoek naar vergunningverlening in de passagiersvaart voort. Dat is een onderzoek op verzoek van de Amsterdamse gemeenteraad.

Op 18 mei 2017 ontving de rekenkamer van de gemeenteraad het verzoek om onderzoek te doen naar ‘het gehele proces rond de passagiersvaart sinds de Nota Varen (2013) tot nu’. De rekenkamer liet in een reactie weten het onderwerp eerst grondig te willen verkennen.

De verkenning waarbij een reconstructie is gemaakt van de gebeurtenissen rondom de vergunningverlening in de passagiersvaart in de periode 2010-2017, is eind december 2017 afgerond. Uit de verkenning komen twee onderzoeksrichtingen naar voren (zie onze brief aan de gemeenteraad ) die zinvol zijn voor toekomstige beleidsvorming door de gemeente, daar waar schaarste als gevolg van vergunningverlening een rol speelt:

  1. Vergunningsstelsels en de Dienstenwet
  2. Vertaling wensen gemeenteraad naar relevante gunningscriteria en toetsing

Planning verdere onderzoek

Als eerste stap zullen we in juni gesprekken voeren met raadsleden om te peilen aan welke onderzoeksrichting zij hun voorkeur geven. Daarna wordt door ons de onderzoeksopzet gemaakt waarin de uiteindelijk gekozen onderzoeksrichting nader zal worden uitgewerkt.

Status

Voorbereiding