Achtste en negende deelonderzoek naar Coalitieakkoord 2018-2022 gepubliceerd

9 december 2021

We onderzoeken wat er inmiddels is bereikt van de ambities uit het Amsterdamse Coalitieakkoord 2018-2022. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Dat doen we om te beoordelen in hoeverre het vaststellen van een coalitieakkoord bijdraagt aan grip van de gemeenteraad op de gemeentelijke prioriteiten. Dit onderzoek bestaat uit tien kleinere onderzoeken.

Deze kleinere onderzoeken zijn de bouwstenen voor ons overkoepelend eindrapport dat we verwachten op 28 januari 2022 openbaar te maken. Meer informatie over het onderzoek naar het coalitieakkoord staat op deze pagina.

Vandaag hebben we de volgende ‘bouwstenen’ gepubliceerd in de vorm van deelonderzoeken naar de uitvoering van ambities voor de thema’s betaalbaar wonen voor lage en middeninkomens, en zorg, Wmo en jeugdhulp. Kijk voor alle (gepubliceerde) deelonderzoeken op deze pagina.

Bekijk ook de projectpagina van het onderzoek Ambities Coalitieakkoord 2018-2022.