Efficiencywinst bij sport onvoldoende onderbouwd

28 mei 2013

De rekenkamer constateert dat ook volgens het gemeentebestuur de efficiencywinst bij sport onvoldoende onderbouwd lijkt. Dit staat in de brief ten behoeve van Kadernota en Perspectiefnota van de wethouder Financiën voor de raadscommissievergadering JIF van 5 juni. Geconstateerd wordt dat de business case voor de opgelegde bezuiniging sport van € 2 miljoen op moment van schrijven (27 maart) het minst is uitgewerkt. In onze rekenkamerbrief Beheer sporthallen en sportparken (fase 1) wijzen we op het ontbreken van voldoende betrouwbare informatie over de kosten en opbrengsten van de sportaccommodaties om de bezuinigingen voor sport goed te kunnen invullen. Deze brief staat op de agenda van de raadscommissievergadering KSZ van 5 juni.