Hoe effectief zijn de Amsterdamse leraren- en scholenbeurzen?

9 januari 2019

In ons onderzoek Effectiviteit investeringen onderwijs onderzoeken we of de Amsterdamse leraren- en scholenbeurzen duidelijk hebben geleid tot verbeteringen in het onderwijs. Vandaag is ons onderzoek openbaar gemaakt.

Over het onderzoek
Vanaf 2015 kunnen leraren en scholen in Amsterdam financiële ondersteuning krijgen van de gemeente Amsterdam. Met deze ondersteuning kunnen ze het onderwijs verder professionaliseren en de kwaliteit ervan verbeteren. De leraren en scholen mogen zelf bepalen hoe ze het bedrag besteden. Leraren kunnen bijvoorbeeld cursussen volgen, een nieuwe lesmethode project opzetten of stage lopen in een ander bedrijf. Scholen kunnen extra aandacht besteden aan taalonderwijs, een nieuw schoolplan opstellen of experts inhuren om de basiskwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Heeft deze financiële ondersteuning geleid tot duidelijke verbeteringen in het onderwijs? Lees de resultaten in het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport op de projectpagina Effectiviteit investeringen onderwijs.