(Hoe) hielp de gemeente kwetsbare groepen tijdens de lockdownperiode?

10 november 2020

In Dienstverlening aan kwetsbare personen onderzoeken we hoe de gemeente Amsterdam tijdens de lockdown heeft gehandeld met het bieden van hulp aan kwetsbare personen.

Door de lockdown die volgde op de uitbraak van COVID-19 was direct persoonlijk contact niet langer mogelijk. Ook niet in de ondersteuning van kwetsbare groepen, waar normaal gesproken spreekuren, huisbezoeken en persoonlijke begeleiding erg belangrijk zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van kwetsbare groepen, zoals dak- en thuislozen en mensen met schuldenproblematiek. In Dienstverlening aan kwetsbare personen gaan we na in hoeverre de gemeente Amsterdam – in de ondersteuning van deze twee groepen – adequaat heeft gereageerd op de lockdownsituatie.

Lees meer op de projectpagina van het onderzoek.