Lost het nieuwe inkoopstelsel voor hoogspecialistische jeugdhulp de problemen op?

3 december 2020

Per 1 januari 2021 voert de gemeente Amsterdam een nieuw inkoopstelsel in voor de hoogspecialistische jeugdhulp. Dit doet de gemeente omdat de kosten van de regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp vanaf 2018 plotseling sterk opliepen. En omdat beheersmaatregelen – volgens de gemeente – te weinig besparingen opleverden. Wij concludeerden dat het verre van zeker is dat het nieuwe stelsel de problemen zal oplossen. De gemeente heeft op korte termijn weinig mogelijkheden om kosten te besparen, moet heel veel nog uitwerken en heeft weinig aandacht voor risico’s. We zien dat de gemeente vooral gericht is op met volle kracht vooruit acteren om de problemen op te lossen en dat er weinig tijd wordt genomen om te reflecteren op het ontstaan van de problemen.

Wij doen zes aanbevelingen om te komen tot een meer standvastige aanpak (concrete doelen en eerder verbeteren dan veranderen), een meer realistische aanpak (realistische verwachtingen en passende voorwaarden) en een meer reflectieve aanpak (een plan voor monitoring en betere benutting van kennis en ervaringen cliënten) van hoogspecialistische jeugdhulp. Hiermee sporen we de gemeente aan om het acteren en reflecteren meer in balans te brengen.

Meer weten? Bekijk de projectpagina, of lees direct het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.