Onderzoek naar doelmatigheid reorganisaties in Amsterdam openbaar

21 november 2013

De rekenkamer heeft onderzocht hoe de doelmatige organisatieontwikkeling in de gemeente Amsterdam verloopt. Op basis van documentanalyse, interviews, informatie over 115 unieke reorganisaties en gegevens over 500 boventallige ambtenaren is nagegaan in hoeverre de gemeente Amsterdam doelmatig reorganiseert. De resultaten van het onderzoek Reorganiseren in Amsterdam zijn te lezen op deze website. Het onderzoek zal op 12 december 2013 in de commissievergadering van EZP (Economische Zaken, Bedrijven en Personeel) door de gemeenteraad worden besproken.