Onderzoek rekenkamer spoort aan tot betere onderbouwing beoogde bezuiniging sport

27 juni 2013

In de vergadering van de raadscommissie KSZ van 26 juni 2013 lichtte de directeur van de rekenkamer Amsterdam op verzoek van het CDA de resultaten toe van het de eerste fase van het onderzoek Beheer sporthallen en sportparken (rekenkamerbrief 2 mei 2013). Hieruit bleek dat de gemeente over onvoldoende geschikte (financiële) informatie beschikte om een goede invulling te kunnen geven aan de opgelegde bezuiniging sport. De wethouder Sport bevestigde dat er nu nog de nodige ondoorzichtigheid bestaat maar dat dit rekenkameronderzoek gedurende de uitvoering al direct invloed heeft gehad. Er wordt namelijk al geprobeerd om meer informatie te verzamelen om op een goede manier invulling te kunnen geven aan de afgesproken bezuiniging.