Ons onderzoek wordt genoemd in een interview met wethouder Kukenheim

20 januari 2021

In Spuit 11, het tijdschrift van de MDHG (Belangenvereniging voor drugsgebruikers en daklozen), wordt in een interview met wethouder Kukenheim verschillende keren aandacht besteed aan ons onderzoek Wachten op opvang (2017). Hierin onderzoeken we de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen in Amsterdam. Enkele resultaten en aanbevelingen uit dit onderzoek worden in het interview gebruikt om kritische vragen te stellen aan de wethouder.

Benieuwd? Lees het interview (vanaf pagina 5): lees het MDHG-artikel.