Publicatie rapport Afval Energie Bedrijf (AEB Amsterdam)

19 november 2015

Op 19 november 2015 heeft de rekenkamer het rapport Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) – Tegenvallende resultaten na verzelfstandiging gepubliceerd. Dit is een onderzoek naar het besluitvormingsproces van de verzelfstandiging. De raadscommissie Werk en Economie zal het rapport op 2 december 2015 behandelen.