Rapport het regelen van dereguleren openbaar

27 augustus 2015

Op 27 augustus 2015 is het rapport Het regelen van dereguleren openbaar geworden. Daarin is onderzocht in hoeverre de gemeente Amsterdam heldere uitgangspunten formuleert in het beleid voor dereguleren. Het onderzoek wordt op 17 september besproken in de raadscommissie Algemene zaken. Het onderzoek stond geagendeerd voor de raadscommissie Algemene zaken van 17 september. De behandeling van het onderzoek is verschoven naar de commissie AZ van 12 november en de raad van 25 november.