Rekenkamer presenteert onderzoek naar transformatie zorg voor de jeugd in Zaanstad Beraad

6 maart 2015

Donderdag 5 maart 2015 presenteerden we de conclusies van het  rapport Transformatie zorg voor de jeugd. Voorbereiding en oefening in Zaanstad in een drukbezocht Zaanstad Beraad.Positief is dat de gemeente al vroeg, in 2012, is gestart met de voorbereiding op de transformatie door  het werken in Jeugdteams te oefenen.  Onze indruk is dat de Jeugdteams enthousiast zijn en de meerwaarde zien van de nieuwe manier van werken. Aandachtspunten die in het onderzoek naar voren komen, zijn het beter leren van de verschillende Jeugdteams en de omgang met risico’s. Zie voor meer informatie ons bestuurlijk rapport en onderzoeksrapport.