Rekenkamer stuurt brief met extra informatie over de effectiviteit van het subsidiëren van labelstappen

5 december 2014

Naar aanleiding van de technische sessie over ons rapport Amsterdams klimaatbeleid: de effectiviteit van het subsidiëren van labelstappen is ons verzocht inzichtelijk te maken wat het effect van een labelstap kan zijn op de hoogte van de energierekening en de hoogte van de huur. Daarom is aan de raad hierover nog wat extra informatie gestuurd per brief.