Rekenkamer ziet weinig grip op doelmatigheid beheer bruggen

14 oktober 2015

Er is geen (adequaat uitgewerkt) beleid voor het beheer en onderhoud van bruggen en het is lastig te doorgronden hoe in de praktijk het beheer en onderhoud van bruggen wordt uitgevoerd omdat er weinig informatie hierover beschikbaar is. Dit concludeert de rekenkamer in het rapport Beheer en onderhoud bruggen dat zij vandaag publiceerde.