Rekenkamerbrief bij Begroting 2021 van Weesp

28 oktober 2020

De Begroting 2021 van Weesp is op 8 oktober 2020 gepubliceerd. Wij hebben naar de begroting gekeken en in de rekenkamerbrief de punten op een rij gezet die ons zijn opgevallen. Deze rekenkamerbrief is een voortzetting van de werkwijze van de vorige rekenkamercommissie.

Bij de rekenkamerbrief hoort een bijlage met daarin onze analyse van de financiële positie van Weesp. En de mogelijkheden om mogelijke financiële tegenvallers als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Deze analyse is gebaseerd op een systematiek en inzichten die wij eerder bij Amsterdam en Zaanstad hebben opgebouwd.