Rekenkamerpanel Amsterdam kiest publieksonderwerp 2015

25 november 2014

Het Amsterdamse rekenkamerpanel heeft een publieksonderwerp gekozen, waarnaar de rekenkamer onderzoek gaat doen in 2015. Het onderwerp is Privacy van de Burger. Het onderzoek zal zich richten op de vraag op welke wijze de gemeente gegevens van burgers verzameld, benut en beschermd. Het onderwerp is gekozen uit vier door het studentenpanel aangedragen onderwerpen. Naast privacy van de burger waren dat: discriminatie in Amsterdam, knelpunten in het vrijwilligerswerk, verhuur van woningen aan toeristen (airbnb).