Tweede opvolgingsonderzoek Armoedebeleid in Amsterdam openbaar

16 november 2016

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in mei 2010 het rapport Armoedebeleid in Amsterdam met daarin 10 aanbevelingen. In 2016 voerde de rekenkamer een tweede opvolgingsonderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen uit.. Het  is een vervolg op ons eerste opvolgingsonderzoek dat we in 2014 publiceerden. Uit het tweede opvolgingsonderzoek Armoedebeleid in Amsterdam blijkt dat het college inmiddels vijf van de tien aanbevelingen volledig, twee gedeeltelijk en drie niet  heeft uitgevoerd. Verder vragen we aandacht voor betere informatie over de armoedeval  en beter zicht  op de uitvoeringskosten.