Verwijderen van fietsen door de gemeente lang niet altijd efficiënt en onvoldoende transparant

28 mei 2014

Verwijderen de stadsdelen Centrum, Oost en West fietsen rechtmatig, transparant en efficiënt? De rekenkamer constateert dat fietsen meestal rechtmatig worden verwijderd. Er valt wel veel winst te behalen in communicatie en efficiëntie.