Wat deed de gemeente met onze aanbevelingen over het Afval Energie Bedrijf (2015)?

2 oktober 2019

In 2015 deden we op verzoek van de raad onderzoek naar de besluitvorming rond de verzelfstandiging van het Afval Energie Bedrijf (AEB), waarbij de gemeente alle aandelen bleef behouden.

We concludeerden dat de gemeente op onderdelen binnen dit besluitvormingsproces te kort was geschoten. Daarbij merkten we onder andere op dat de gemeente slordig omging met aanwezige informatie.

Een van onze aanbevelingen was dat de gemeente zich als aandeelhouder actiever moest gaan opstellen. We hebben bij later onderzoek naar Westpoort Warmte niet de indruk gekregen dat die aanbeveling is opgevolgd. Een actievere houding en een sterkere betrokkenheid van de gemeente bij AEB hadden latere problemen wellicht kunnen voorkomen.