We starten een onderzoek naar de bruikbaarheid van indicatoren in de begroting

4 april 2019

Elk jaar beschrijft de gemeente de activiteiten die ze wil uitvoeren en de doelen die ze daarmee wil bereiken. Dit doet de gemeente in de begroting. Na afloop van het jaar legt de gemeente hierover verantwoording af in het jaarverslag. De gemeente beschrijft de activiteiten en doelen met indicatoren. Deze indicatoren moeten op een eenvoudige en begrijpelijke manier laten zien wat de gemeente van plan is en of dit lukt.

We gaan kijken of de indicatoren uit de begroting een bruikbaar inzicht opleveren in de activiteiten en bereikte doelen door de gemeente Amsterdam. We hebben vijf indicatoren geselecteerd waar we nader onderzoek naar gaan doen. Deze indicatoren gaan over statushouders, drijfvuil, voetpaden, internationale bedrijven en uitkeringsschuld.

Bekijk de onderzoeksopzet van Bruikbaarheid van indicatoren.