Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Amsterdam Fietsstad

Laatste update: 13 november 2019

Over het onderzoek
De gemeente Amsterdam onderneemt veel op het gebied van fietsen. In het Meerjarenplan Fiets 2017-2022 staan haar maatregelen over het fietsbeleid in de stad. We starten een serie van onderzoeken naar verschillende maatregelen uit dit meerjarenplan. We beginnen met fietsdiefstalbestrijding en fietsvriendelijke kruispunten.

1. Fietsdiefstalbestrijding
In het eerste deelonderzoek inventariseren we de manieren waarop de gemeente fietsdiefstal wil bestrijden. We richten ons in ieder geval op het graveren van fietsen. En we onderzoeken hoe de gemeente een ‘registercontroleur’ inzet: deze controleert of fietshandelaren gestolen fietsen (ver)kopen. Behaalt de gemeente haar doelen op het gebied van fietsdiefstalbestrijding? Tegen welke kosten? En deelt het college de beschikbare informatie ook met de raad?

2. Fietsvriendelijke kruispunten

Het tweede deelonderzoek gaat over het inrichten van fietsvriendelijke kruispunten. Bijvoorbeeld door het vergroten van de opstelruimte of voorrang bij de stoplichten. Hoe goed werken deze kleine infrastructurele maatregelen? En hoe bepaalt het college waar en op welke manier de fietsvriendelijke kruispunten worden ingericht?

Status
Op woensdag 13 november 2019 is de onderzoeksopzet van Amsterdam Fietsstad gepubliceerd. De publicatie van de deelonderzoeken naar fietsendiefstalbestrijding en fietsvriendelijke kruispunten wordt verwacht in 2020.

Tijdlijn

verwacht: 3 juni 2020
13 november 2019

Publicatie onderzoeksopzet