Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Doorlopend toezicht ACAM

Laatste update: 29 juni 2017

Het toezicht van de rekenkamer richt zich op de wettelijke (jaarrekening-)controles die de ACAM uitvoert. De rekenkamer gaat bij het toezicht na of ACAM voldoet aan de vereisten van de Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). In november 2016 is de brief met de rekeningencommissie besproken. De rekeningencommissie heeft daarbij de wens uitgesproken, dat naast het (jaarlijkse) doorlopende toezicht, het periodieke diepgaande beoordelingsonderzoek eens per collegeperiode, bij voorkeur in het tweede of derde jaar, zal worden uitgevoerd.