Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Effecten investeringen onderwijs

Laatste update: 2 april 2018

Over het onderzoek
In 2015 werd door de gemeenteraad de Amsterdamse Lerarenagenda vastgesteld. Deze is gericht op de ontwikkeling van leraren en schoolorganisaties, en de aanwas en begeleiding van nieuwe leraren. In dit onderzoek gaat de rekenkamer na of er signalen zijn van effecten als gevolg van de beurzen die op grond van de Lerarenagenda zijn toegekend en de daarbij ingezette financiële middelen.

Status
De onderzoeksopzet is gepubliceerd in april 2018. In november 2018 is het onderzoek aangeboden voor feitelijk wederhoor.

Tijdlijn

2 april 2018

Onderzoek