Publieksonderzoek 2017: Evenwichtig woningaanbod

Laatste update: 14 december 2017

Over het onderzoek
De Amsterdamse woningmarkt is niet in evenwicht. Er is onvoldoende woningaanbod dat past bij de vraag naar woningen. De belangrijkste problemen doen zich voor bij stellen met kinderen en lage of middeninkomens, eenoudergezinnen, alleenwonenden ouder dan 35 jaar met een laag inkomen en huishoudens van vijf of meer personen. De gemeentelijke overheid spant zich in om de problemen op te lossen.

Status en conclusies
Op 14 december 2017 publiceerden wij ons eindrapport. Hieruit blijkt dat veel van de 65 door ons geïnventariseerde mogelijke instrumenten door de gemeente worden gebruikt. Maar dat heeft dus onvoldoende resultaat.  Het gemeentelijk optreden kan op een aantal punten worden aangescherpt. Maar er zijn ook onconventionele oplossingen nodig die niet passen in het wettelijk kader of het huidige gemeentelijk beleid. Anders lijkt het bereiken van meer evenwicht op de woningmarkt nauwelijks haalbaar. Bekijk onze conclusies en aanbevelingen in het eindrapport.

Tijdlijn

14 december 2017

Publicatie

24 maart 2017

Start onderzoek