Fietsvriendelijke kruispunten

Laatste update: 14 september 2020

Over het onderzoek

Fietsen is in Amsterdam populairder dan ooit. Met de eeuwwisseling is de fiets het belangrijkste vervoersmiddel in de stad geworden en Amsterdammers zijn sindsdien alleen nog maar vaker gaan fietsen. De gemeente Amsterdam doet dan ook veel op het gebied van fietsen. In het Meerjarenplan Fiets 2017-2022 staan haar maatregelen over het fietsbeleid in de stad. We zijn twee onderzoeken gestart naar enkele maatregelen uit dit meerjarenplan. Waaronder het onderzoek naar fietsdiefstalbestrijding en dit onderzoek naar fietsvriendelijke kruispunten in Amsterdam.

In dit deelonderzoek onderzochten we de maatregelen die de gemeente Amsterdam heeft genomen om tien van de drukste kruispunten in Amsterdam fietsvriendelijk te maken. Deze maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het vergroten van de opstelruimte en het aanpassen van de stoplichten. Ook onderzochten we hoe het college heeft bepaald welke kruispunten moeten worden aangepakt, en welke maatregelen bij die kruispunten worden genomen. Bovendien onderzochten we of het college de doelen en kosten van de aanpak controleert. Tot slot bekeken we in hoeverre het college de raad informeert over de gemaakte afwegingen, de opbrengsten en de kosten van de maatregelen.

Status

Het onderzoek is op 3 september 2020 behandeld in de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water (MLW). En gehamerd in de raadsvergadering van 9 september 2020. Lees de belangrijkste conclusies in het bestuurlijk rapport. In het onderzoeksrapport staan de getailleerde onderzoeksbevindingen.

Tijdlijn

9 september 2020

Gehamerd in gemeenteraad

Fietsvriendelijke kruispunten is agendapunt 18

3 september 2020

Behandeling in commissie MLW

30 juni 2020

Publicatie

13 november 2019

Start onderzoek

Gerelateerd onderzoek

Fietsdiefstalbestrijding

Verwijderen van fietsen

Verkeersveiligheid