Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad
  • Weesp

Fietsvriendelijke kruispunten

Laatste update: 29 juni 2020

Over het onderzoek
De gemeente Amsterdam doet veel op het gebied van fietsen. In het Meerjarenplan Fiets 2017-2022 staan haar maatregelen over het fietsbeleid in de stad. We zijn een serie onderzoeken gestart naar enkele maatregelen uit dit meerjarenplan, waaronder het onderzoek naar fietsdiefstalbestrijding en dit onderzoek naar fietsvriendelijke kruispunten in Amsterdam.

In ons deelonderzoek Fietsvriendelijke kruispunten onderzoeken we de maatregelen die de gemeente Amsterdam heeft genomen om tien van de drukste kruispunten in Amsterdam fietsvriendelijk te maken. Deze maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het vergroten van de opstelruimte en het aanpassen van de stoplichten.

We onderzoeken hoe het college heeft bepaald welke kruispunten moeten worden aangepakt, en welke maatregelen worden genomen. Ook onderzoeken we of het college de doelen en kosten van de aanpak controleert. Tot slot bekijken we in hoeverre het college de raad informeert over de gemaakte afwegingen, de opbrengsten en de kosten van de maatregelen.

Status
Op woensdag 13 november 2019 publiceerden we de onderzoeksopzet Amsterdam Fietsstad, waarin we onze deelonderzoeken introduceren. We publiceren het deelonderzoek Fietsvriendelijke kruispunten op 30 juni 2020 om 9.00 uur. Vanaf dan zijn het bestuurlijk rapport en onderzoeksrapport zichtbaar.

Tijdlijn

verwacht: 30 juni 2020
30 juni 2020

Publicatie

13 november 2019

Start onderzoek