Fietsvriendelijke kruispunten

Laatste update: 13 september 2020

Over het onderzoek

Fietsen is in Amsterdam populairder dan ooit. Met de eeuwwisseling is de fiets het belangrijkste vervoersmiddel in de stad geworden en Amsterdammers zijn sindsdien alleen nog maar vaker gaan fietsen. De gemeente Amsterdam doet dan ook veel op het gebied van fietsen. In het Meerjarenplan Fiets 2017-2022 staan haar maatregelen over het fietsbeleid in de stad. We zijn twee onderzoeken gestart naar enkele maatregelen uit dit meerjarenplan. Waaronder het onderzoek naar fietsdiefstalbestrijding en dit onderzoek naar fietsvriendelijke kruispunten in Amsterdam.

In dit deelonderzoek onderzochten we de maatregelen die de gemeente Amsterdam heeft genomen om tien van de drukste kruispunten in Amsterdam fietsvriendelijk te maken. Deze maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het vergroten van de opstelruimte en het aanpassen van de stoplichten. Ook onderzochten we hoe het college heeft bepaald welke kruispunten moeten worden aangepakt, en welke maatregelen bij die kruispunten worden genomen. Bovendien onderzochten we of het college de doelen en kosten van de aanpak controleert. Tot slot bekeken we in hoeverre het college de raad informeert over de gemaakte afwegingen, de opbrengsten en de kosten van de maatregelen.

Status

Het onderzoek is op 3 september 2020 behandeld in de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water (MLW). En gehamerd in de raadsvergadering van 9 september 2020. Lees de belangrijkste conclusies in het bestuurlijk rapport. In het onderzoeksrapport staan de getailleerde onderzoeksbevindingen.

Samenvatting

Minstens tien fietsvriendelijke kruispunten
Het college wil dat meer Amsterdammers gaan fietsen. En het fietsen prettiger maken. Daarom worden onder andere minstens tien kruispunten fietsvriendelijker gemaakt. Het college wil dat deze kruispunten vóór eind 2022 meer opstelruimte hebben. En dat het licht hier sneller op groen gaat. Voor deze aanpassingen is € 1,6 miljoen gereserveerd.

Langzamer en duurder dan verwacht
We denken dat het college dit doel niet gaat halen. In juni 2020 zijn namelijk slechts twee kruispunten klaar. Eén kruispunt wordt nog fietsvriendelijk gemaakt (zit in de uitvoerende fase). En zeven kruispunten zitten in de voorbereidende fase. Ook is het duurder dan verwacht. Het kost per kruispunt € 150.000 meer dan begroot.

Onduidelijk doel
Het college deelt niet alle informatie over dit project met de gemeenteraad. En legt niet duidelijk uit wat het bedoelt met ‘fietsvriendelijk’ en ‘fietsvriendelijker’. Daardoor is het lastig precies te omschrijven wat het doel is van het college. Daarnaast weet het college (nog) niet of alle maatregelen leiden tot het verbeteren van de fietsvriendelijkheid van de kruispunten.

We doen vijf aanbevelingen om dit proces te verbeteren. De eerste twee gaan over de aanpak van dit project. De andere drie aanbevelingen gaan over helder communiceren.

Feiten & cijfers
  • Het college wil dat er vóór eind 2022 minstens tien fietsvriendelijke kruispunten zijn.
  • Begrippen als ‘fietsvriendelijk’ en ‘fietsvriendelijker’ zijn niet uitgewerkt. Daardoor is niet duidelijk wat het college precies wil bereiken met de kruispunten.
  • Het college heeft € 1,6 miljoen gereserveerd voor alle aanpassingen.
  • Tot juni 2020 zijn er twee kruispunten gerealiseerd, is één kruispunt in uitvoering en zijn zeven kruispunten in voorbereiding.
  • De kosten vallen per kruispunt € 150.000 hoger uit dan was voorzien.

×

Tijdlijn

9 september 2020

Uitslag behandeling raadsvergadering

9 september 2020

Gehamerd in raadsvergadering

Fietsvriendelijke kruispunten is agendapunt 18

3 september 2020

Behandeling in commissievergadering MLW

30 juni 2020

Publicatie

13 november 2019

Start onderzoek

Gerelateerd onderzoek

Fietsdiefstalbestrijding

Verwijderen van fietsen

Verkeersveiligheid