Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad

Laatste update: 27 september 2017

Over het onderzoek
Gemeenten voeren steeds meer taken in samenwerking met anderen uit. Dit maakt het voor raadsleden lastig om overzicht en grip te houden op de samenwerkingsverbanden. De rekenkamer heeft onderzocht hoe dit in Zaanstad is.

Status en conclusies
Op 28 september 2017 publiceerden wij ons eindrapport, waarin we concluderen dat het Zaanse college de raad op voldoende wijze ondersteunt en de raad overwegend grip heeft op samenwerkingen. Het kan echter beter. Er wordt nog niet gebruik gemaakt van alle mogelijkheden. Naar aanleiding van deze bevindingen zijn vier aanbevelingen voor het college en drie aanbevelingen voor de raad geformuleerd. Bekijk het rapport voor meer informatie.

Tijdlijn

28 september 2017

Onderzoek

1 november 2016

Verkenning