Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Grip op toeristische verhuur

Laatste update: 8 oktober 2018

Over het onderzoek
De afgelopen jaren heeft de toeristische verhuur van particuliere woningen een enorme vlucht genomen. Waar in 2015 ongeveer 8.000 woningen via Airbnb (het grootste platform voor verhuur van particuliere woningen) werden aangeboden, zijn dit er inmiddels 20.000. Hoewel de opkomst van deze vorm van toeristische verhuur aanvankelijk als een positief uitvloeisel van de deeleconomie werd gezien, is er steeds meer aandacht gevraagd voor nadelige effecten. Het gaat dan veelal om overlast en de effecten op de Amsterdamse woningmarkt. Tegelijkertijd is ook de handhaving geïntensiveerd en ontwikkelt de gemeente nieuwe instrumenten om grip te krijgen op dit fenomeen.

Status
Momenteel bevindt dit onderzoek zich in de verkenningsfase. De verwachte afronding van de verkenning is in oktober 2018.

Tijdlijn

4 oktober 2018

Start verkenning