Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Grip op vakantieverhuur

Laatste update: 24 januari 2019

Over het onderzoek
De afgelopen jaren heeft de toeristische verhuur van particuliere woningen een enorme vlucht genomen. Waar in 2015 ongeveer 8.000 woningen via Airbnb (het grootste platform voor verhuur van particuliere woningen) werden aangeboden, zijn dit er inmiddels 20.000. Hoewel de opkomst van deze vorm van toeristische verhuur aanvankelijk als een positief uitvloeisel van de deeleconomie werd gezien, is er steeds meer aandacht gevraagd voor nadelige effecten. Het gaat dan veelal om overlast en de effecten op de Amsterdamse woningmarkt. Tegelijkertijd is ook de handhaving geïntensiveerd en ontwikkelt de gemeente nieuwe instrumenten om grip te krijgen op dit fenomeen.

Met dit onderzoek willen we inzicht geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van het handhavingsproces van de regels voor vakantieverhuur van particuliere woningen. Hoe controleert de gemeente of verhuur van woningen aan toeristen volgens de regels gebeurt, en werkt deze controle?

Status
op 24 januari 2019 is de onderzoeksopzet gepubliceerd. Het streven is om in september 2019 te rapporteren.

Tijdlijn

24 januari 2019

Publicatie onderzoeksopzet

4 oktober 2018

Start verkenning