Handhaving van de openbare ruimte

Laatste update: 25 februari 2013

Over het onderzoek
Afvalzakken naast de containers veroorzaken veel overlast. Het geeft een vervuilde aanblik van de openbare ruimte en het zorgt voor zwerfvuil op straat. De meeste bewoners doen hun afvalzakken netjes in de ondergrondse afvalcontainers. Een kleine groep bewoners doet dit echter niet. Om te zorgen dat ook deze groep zich aan de wetten en regels houdt, werken in de stadsdelen handhavers openbare ruimte op straat. Zij kunnen boetes uitdelen aan de bewoners die zich niet aan de democratisch vastgestelde wetten en regels houden. Het doel hiervan is een betere kwaliteit van de openbare ruimte te realiseren.

Handhavers openbare ruimte controleren ook op andere zaken, zoals hondenoverlast, verkeerd geplaatste fietsen, illegale objecten, lichte milieu-overtredingen en parkeren in het groen. In dit vergelijkend onderzoek tussen de stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer, Slotervaart en Zeeburg, onderzochten we hoe doelmatig en doeltreffend de handhaving van de openbare ruimte is in deze stadsdelen.

Status
In 2009 publiceerden we het eerste onderzoek dat resulteerde in 22 aanbevelingen. Lees het eindrapport en het persbericht. In 2013 publiceerden we het opvolgingsonderzoek, waarin we inzicht wilden geven in de manier waarop de dagelijkse besturen van de voormalig stadsdelen uitvoering hadden gegeven aan onze aanbevelingen. Lees de rekenkamerbrief en het onderzoeksrapport.

Tijdlijn

26 februari 2013

Publicatie opvolgingsonderzoek

3 juni 2009

Publicatie onderzoek