Klimaatadaptatie

Laatste update: 30 november 2023

Klimaatadaptatie

Het klimaat op aarde verandert en dit heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Door de klimaatverandering wordt het warmer en natter. Ook kunnen er vaker lange periodes van droogte en overstromingen zijn. Gemeente Amsterdam neemt maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Dit heet klimaatadaptatie.

Wij doen onderzoek naar de doeltreffendheid van het klimaatadaptatiebeleid. Hiervoor kijken we naar de aanpak van het college om Amsterdam aan te passen aan klimaatverandering. De gemeente kan hiervoor verschillende maatregelen nemen. Bijvoorbeeld verhardingen verwijderen om wateroverlast te voorkomen of het planten van bomen om hitte tegen te gaan.
In ons onderzoek kijken we naar de klimaatbestendige bouw. Wij onderzoeken wat de gemeente doet en nog meer kan doen om nieuwbouwprojecten klimaatbestendig te maken.

Onze conclusies en adviezen kunnen het college helpen om klimaatadaptief bouwen te versterken. Zo ondersteunen we de realisatie van een klimaatbestendige stad in 2050.

Status

Op 4 oktober 2023 kondigden we de voorbereiding van het onderzoek Klimaatadaptatie aan. Op 30 november 2023 publiceerden we de onderzoeksopzet.

We verwachten in augustus 2024 het onderzoek af te ronden.

Tijdlijn

30 november 2023

Onderzoeksopzet