Ondersteuning volksvertegenwoordiging

Laatste update: 29 mei 2023

Over het onderzoek

In het DoeMee-onderzoek Ondersteuning volksvertegenwoordiging onderzoeken we welke ondersteuning de gemeenteraad van Zaanstad ontvangt. Hoe is de Zaanse raadsgriffie samengesteld? Welk deel van het budget is beschikbaar voor onderzoek voor en advies aan de gemeenteraad? Kunnen de raadsleden fractieondersteuning krijgen? En zijn er trainings- en opleidingsmogelijkheden voor raadsleden? We kijken daarbij ook naar de financiën en gaan na hoeveel de Zaanse raad uitgeeft aan zijn eigen ondersteuning.

Aan dit DoeMee-onderzoek doen zeventig overheden mee. Hierdoor kunnen we de resultaten van de gemeente Zaanstad vergelijken met die van andere deelnemende gemeenten. Bij dit onderzoek werken we samen met het onderzoeksbureau PBLQ.

Status

Op 2 augustus 2022 stuurden we deze brief naar de gemeenteraad van Zaanstad. In december 2022 ontvingen wij van PBLQ de factsheet voor Zaanstad. We besloten daarna om het onderwerp verder te onderzoeken.

In het eerste kwartaal 2023 voerden we verdiepende gesprekken met de griffie. Ook maakten we een beknopte documentanalyse. En we spraken met andere deelrekenkamer(commissies) met meer dan 100.000 inwoners die ook hebben meegedaan aan het DoeMee-onderzoek. In april bespraken we de voorlopige bevindingen met de werkgeverscommissie en de griffier a.i.

We publiceerden onze onderzoeksresultaten op 30 mei 2023. Bekijk de PowerPoint voor onze bevindingen.

Tijdlijn

1 maart 2023

Overkoepelende rapportage PBLQ

In maart 2023 publiceerde de NVRR de overkoepelende rapportage van PBLQ naar aanleiding van het onderzoek. Zie dit nieuwsbericht.

2 augustus 2022

Brief aan gemeenteraad