Organisatieontwikkeling in Zaanstad

Laatste update: 20 november 2013

Over het onderzoek
In 2010 is de gemeente gestart met een proces van organisatieontwikkeling. De doelstellingen hiervan zijn nader uitgewerkt in het programma Werken aan Evenwicht. Dit programma moest ervoor zorgen dat de gemeentelijke organisatie zich onder steeds wisselende omstandigheden snel en adequaat weet te organiseren om samen met burgers, partners en instellingen te werken aan de toekomstvisie Zaans evenwicht en huidige en toekomstige collegeprogramma’s.

Wij onderzochten hoe Zaanstad het proces van organisatie­ontwikkeling heeft vormgegeven en of de gemeente gebruik heeft gemaakt, dan wel rekening heeft gehouden met kansen en risico’s bij de gekozen aanpak van de organisatieontwikkeling.

Status
Het onderzoek is gepubliceerd in 2013. Lees de conclusies in de Rekenkamerbrief en lees de gedetailleerde bevindingen in het onderzoeksrapport.

Tijdlijn

21 november 2013

Publicatie