Renovatie Oostlijn

Laatste update: 27 januari 2016

Over het onderzoek
Eind jaren negentig werd geconstateerd dat de Oostlijn van de Amsterdamse Metro aan groot onderhoud toe was. Het project Metromorfose werd uiteindelijk vanwege de hoge kosten stilgezet. Vervolgens werd in 2004 het projectkader voor de renovatie van de Oostlijn vastgesteld. Dit project bestond uit twee onderdelen: de renovaties van de stations en het verbeteren van de tunnelveiligheid. De problemen die bij dit project ontstonden, leidden tot vertragingen en hoog oplopende kosten. Dit was voor ons aanleiding om de verloop van het project te onderzoeken.

Status
In 2013 voerden we een verkenning uit en in 2016 een volledig onderzoek. Lees het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport (deel 1 en deel 2).

Tijdlijn

13 november 2013

Verkenning