Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Voortgang bezuinigingen stadsdelen 2011- 2014

Laatste update: 6 november 2012

Voortgang totale bezuinigingen stadsdelen 2011-2014 (cumulatief)

Voor € 12 miljoen aan bezuinigingen zijn nog geen concrete plannen gemaakt
De plannen voor de bezuinigingen kennen nog gaten. Van de € 119 miljoen die volgens de huidige inzichten zal worden bezuinigd in 2014 moet nog zo’n € 12 miljoen nader worden ingevuld met concrete maatregelen. Het risico hiervan is dat nagelaten wordt deze bezuinigingen daadwerkelijk uit te voeren of dat, als te lang wordt gewacht, er te weinig tijd is voor het maken van goede plannen.

Dit onderzoek is een momentopname: aandacht blijft nodig
De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de resultaten uit 2011 en het inventariseren van nieuwe inzichten tot medio 2012. Ongeveer driekwart van de bezuinigingen moet nog worden uitgevoerd en gerealiseerd in de komende jaren. Waarschijnlijk zijn deze bezuinigingen over het algemeen moeilijker te realiseren dan de bezuinigingen waarmee in 2011 het eerst is begonnen: laaghangend fruit wordt vaak het eerst geplukt. Om deze reden is het belangrijk dat stadsdelen ook in de komende jaren de bezuinigingen kritisch blijven volgen en zicht houden op risico’s.

Nieuwe ronde bezuinigingen moet afgestemd worden op bestaande bezuinigingsplannen
De stadsdelen zijn samen met de centrale stad van Amsterdam bezig een nieuwe ronde bezuinigingen voor te bereiden voor de periode 2013-2016. Het aandeel van de stadsdelen in deze bezuinigingen is aanzienlijk (zo’n € 69 miljoen). Het is daarom belangrijk om te voorkomen dat nieuwe bezuinigingen overlappen met bestaande bezuinigingen. Zonder goede afstemming lopen de stadsdelen het risico dat bezuinigingen minder dan verwacht opleveren of dat beleidsvelden onbedoeld zwaar worden getroffen.

Aanbevelingen
De rekenkamer heeft de dagelijks besturen 4 aanbevelingen gedaan gericht op nog in te vullen bezuinigingen en het houden van overzicht over de voortgang van bezuinigingen. Deze aanbevelingen zijn overgenomen door alle stadsdelen met uitzondering van de stadsdelen Nieuw-West en Oost. Deze stadsdelen hebben nog niet gereageerd op de aanbevelingen in dit rapport.