Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Wet toezicht accountantsorganisaties – Toezicht op ACAM

Laatste update: 29 juni 2017

Op basis van dit onderzoek komt de rekenkamer tot de volgende hoofdconclusies: ACAM heeft adequate maatregelen getroffen die moeten waarborgen dat haar onafhankelijke positie en de deskundigheid niet in gevaar komt. Stelsel van kwaliteitsbeheersing en borgen van wijzigingen in wet- en regelgeving ACAM heeft in opzet een kwaliteitsbeheersingssysteem dat aan de minimaal daaraan te stellen wettelijke eisen voldoet en dit systeem wordt in de controlepraktijk ook toegepast. De rekenkamer zag nog wel een aantal verbeterpunten. De reactie van de directeur ACAM is opgenomen in het rapport.