Zwemmen in De Baarsjes, Geuzenveld-Slotermeer en Zuideramstel

Laatste update: 1 april 2014

Over de onderzoeken
Gemeenten willen dat sport, waaronder zwemmen, breed toegankelijk is. In de regel worden zwembaden door gemeenten en stadsdelen financieel gesteund om het zwemmen voor de gebruiker betaalbaar te houden. Wij onderzochten hoe dit is geregeld in de voormalig stadsdelen De Baarsjes (Sportplaza Mercator), Geuzenveld-Slotermeer (het Sloterparkbad) en Zuideramstel (het De Mirandabad).

In 2014 deden we een opvolgingsonderzoek waarin we onderzochten hoe de stadsdeelraad onze aanbevelingen uit 2010 had opgepakt.

Status
We publiceerden de drie onderzoeken op 10 en 17 februari 2010. Lees de eindrapporten van het onderzoek naar Zwemmen in de Baarsjes, Zwemmen in Geuzenveld-Slotermeer en Zwemmen in Zuideramstel. Op 2 april 2014 publiceerden wij het opvolgingsonderzoek.

Tijdlijn

2 april 2014

Opvolgingsonderzoek

10 februari 2010

Zwemmen in Zuideramstel

17 februari 2010

Zwemmen in De Baarsjes