Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad
  • Weesp

Onderzoeksprogramma 2014 Zaanstad

Verkenningen
De volgende verkenningen zijn geprogrammeerd voor het jaar 2014:

  • Parkeerbeleid
  • Financiële positie van Zaanstad

Onderzoek
De volgende onderwerpen zijn geprogrammeerd voor het jaar 2014:

  • HVC
  • Sociaal domein

Vervolgonderzoek
In 2014 is ruimte gereserveerd voor het vervolgonderzoek:

  • Re-integratiebeleid in Zaanstad

In het onderzoeksprogramma 2014 zijn de verkenningen en onderzoeken kort toegelicht.