Rekenkamer Metropool Amsterdam
 • Amsterdam
 • Zaanstad

Onderzoeksprogramma Amsterdam 2020

In 2020 onderzoeken wij de volgende zeven onderwerpen:

 • Jeugdhulp
 • Rioleringen
 • Groen in de buurt (publieksonderzoek)
 • Duurzaamheidsbeleid
 • Aanvullend Openbaar Vervoer
 • Geheimhouding
 • Taaloffensief

Daarnaast zijn er drie onderwerpen waar wij verkenningen zullen uitvoeren ter voorbereiding van mogelijke onderzoeken. Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • Haven Amsterdam
 • Participatiewet
 • Bestuurlijk Stelsel

Het complete onderzoeksprogramma wordt op 30 januari 2020 gepubliceerd.