Onderzoeksprogramma Amsterdam 2016

Nieuwe onderzoeken 2016
De volgende onderwerpen zijn geprogrammeerd voor het jaar 2016:

 • G4-onderzoek (rekenkamers van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht)
 • Publieksonderzoek Leefbaarheid van de stad
 • Onderzoek subsidie Zonnepanelen
 • Onderzoek reserve Rode loper
 • Naleving Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) Auditdienst ACAM
 • Rekenkamerdag van de jeugdzorg
 • Vrijwilligers
 • Toegankelijkheid openbaar vervoer
 • Brandweerzorg
 • Cyclus gebiedsplan-budgetvoorstel-begroting-gebiedsplan

De eerste vijf onderzoeken zullen we zeker uitvoeren. De laatste vijf onderzoeken zullen we starten met een verkenning. Afhankelijk van het resultaat zal er al dan niet een uitgebreid(er) rekenkameronderzoek worden uitgevoerd. De volgende onderwerpen staan op de reservelijst:

 • Personele effecten reorganisatie
 • Recht op onderwijs
 • Bureau Zoeklicht

Opvolgingsonderzoeken
We hebben in 2016 ook capaciteit ingeruimd om te onderzoeken in hoeverre de aanbevelingen zijn opgevolgd uit eerder onderzoek. De volgende opvolgingsonderzoeken zijn geprogrammeerd:

 • Aansturing welzijnsinstellingen
 • Luchtkwaliteit
 • Coalitieproject 1012
 • Geheimhouding
 • Uitvoering Wet waardering onroerende zaken (Woz)
 • Toezicht op voorscholen
 • Buurtgericht werken
 • Monitoring Armoedebeleid (2e)
 • Monitoring verscherpt toezicht cluster Sociaal (3e)

In het onderzoeksprogramma 2016 zijn de onderzoeken en overige activiteiten kort toegelicht.