Rekenkamer Metropool Amsterdam
 • Amsterdam
 • Zaanstad

Onderzoeksprogramma 2015 centrale stad

Verkenningen
We hebben capaciteit ingeruimd voor de verkenningen:

 • Brandweerzorg
 • Dereguleren
 • WMO-voorzieningen
 • Schooluitval
 • Zonnepanelen
 • Afvalenergiebedrijf
 • ICT beveiliging/Informatiebeveiliging
 • Team veiligheid openbaar vervoer
 • Bestemmingsplannen
 • Preventie in het sociaal domein
 • Openbaar vervoer
 • Maatschappelijke opvang

Onderzoeken
De volgende onderwerpen zijn geprogrammeerd voor het jaar 2018:

 • Inhuur van externe ICT-deskundigen
 • Mantelzorg
 • Financiële positie gemeente Amsterdam
 • Privacy voor burgers
 • Monitoring verscherpt financieel toezicht op DWI
 • Bureau Zoeklicht
 • Huurdersondersteuning
 • Re-integratiebedrijf Amsterdam

Veel aandacht voor de 3 D’s in allerlei verschillende projecten:
Het jaar 2015 staat voor de gemeente in het teken van de 3-D operaties. Ook door ons zullen de ontwikkelingen in 2015 nauwlettend worden gevolgd. Indien wij op een bepaald moment een toegevoegde waarde zien in extra onderzoek kan dit leiden tot aanpassing van het onderzoeksprogramma. In dit onderzoeksprogramma zijn nu al onderzoeken opgenomen die specifiek te maken hebben met de 3-D operatie:

 • WMO-voorzieningen (verkenning)
 • Mantelzorg (onderzoek)
 • Preventie in het sociaal domein (verkenning)

Daarnaast voeren we nog onderzoeken uit in het sociaal domein met een eigen vraagstelling die ook nuttige informatie kunnen opleveren over maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn vanuit het perspectief van de 3-D operatie:

 • Maatschappelijke opvang (verkenning)
 • Schooluitval (verkenning)
 • Privacy voor burgers (publieksonderzoek)
 • Re-integratiebedrijf Amsterdam (onderzoek)
 • Opvolgingsonderzoek Sociaal werkvoorziening van Amsterdam (onderzoek)
 • Aansturing welzijnsinstellingen (opvolgingsonderzoek).

In het onderzoeksprogramma 2015 zijn de verkenningen en onderzoeken kort toegelicht.