Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad
  • Weesp

Onderzoeksprogramma Zaanstad 2015

Verkenningen
De volgende verkenningen zijn geprogrammeerd voor het jaar 2015:

  • Grip op subsidies
  • Inkoop en aanbestedingen in het sociaal domein

Onderzoek
De volgende onderwerpen zijn geprogrammeerd voor het jaar 2015:

  • Financiële positie gemeente Zaanstad

Vervolgonderzoek
In 2015 zal een keuze worden gemaakt uit de volgende eerder uitgevoerde onderzoeken:

  • Burgerparticipatie
  • Re-integratiebeleid in Zaanstad
  • Riolering in Zaanstad

In het onderzoeksprogramma 2015 zijn de verkenningen en onderzoeken kort toegelicht.